Hulp aan
onze naasten
in nood of
eenzaamheid!

Het Sociaal Diaconaal Noodfonds (SDN) wil vanuit de christelijke opdracht zorgzaam zijn en hulp bieden aan onze naasten in Hardinxveld- Giessendam wanneer zij sociale of financiële nood hebben.

Lees verder Deelnemende kerken

Het SDN is ontstaan uit de samenwerking tussen de kerken in Hardinxveld-Giessendam en wil praktische en financiële ondersteuning bieden aan mensen in acute of schrijnende noodsituaties.

Wel water maar geen wasmachine

Het kan zomaar bij u naast of in de straat gebeuren.  Door onvoorziene omstandigheden komen mensen in een financiële noodsituatie terecht. Tot voor kort bijvoorbeeld trokken ze het net, maar de wasmachine ging op het verkeerde moment kapot...Het Sociaal Diaconaal Noodfonds wil in dit soort situaties graag hulp bieden! Een financiële bijdrage in een aanschaf van een noodzakelijk gebruiksvoorwerp of de kosten van de reparatie kan zomaar het verschil zijn tussen het niet meer maatschappelijk kunnen functioneren en alles weer draaiend hebben.

Wel buren maar toch eenzaam

Geregeld raken mensen door bijvoorbeeld ontslag, naast hun inkomsten, ook hun bestaande contacten of collega’s kwijt, men voelt zich overbodig en blijft steken in onvoorziene eenzaamheid. Het Sociaal Diaconaal Noodfonds wil ook in dit soort situaties graag helpen! Een financiële bijdrage in een abonnement of lidmaatschap kan zomaar het verschil maken tussen thuis zitten of er weer bij te horen!

Het Sociaal Diaconaal Noodfonds kan niet zonder tips

Het Sociaal Diaconaal Noodfonds kan niet zonder mensen die deze nood constateren in hun omgeving. Mensen die hun ogen en oren open hebben en bewogen zijn met het lot van de medebewoners van Hardinxveld-Giessendam. Wellicht kent u iemand die in aanmerking komt voor noodhulp.  Neem dan gerust contact met ons op door te bellen of te mailen; wij handelen vanzelfsprekend vertrouwelijk en zonder vermelding van bron. Mogelijk heeft u zelf hulp nodig; twijfel niet en geef ons een belletje! Schroom is geen goede reden om geen hulp te vragen...

Het Sociaal Diaconaal Noodfonds kan niet altijd uitkomst bieden

Soms zijn problemen groter dan wij kunnen oplossen met een eenmalige financiële ondersteuning. In die gevallen zullen we zoeken naar een passende doorverwijzing naar andere instanties.

Wilt u ons helpen hulp te geven of kunnen wij u helpen?

Neem contact op door ons te bellen of te mailen:

Tel. 06 24281372
mail. info@noodfonds-hardinxveld.nl

Wilt u ons steunen? Maak een gift over op: NL 06 RABO 0137284144

Deelnemende kerken

Gereformeerde Kerk Giessendam- Neder- Hardinxveld

Stationstraat 20

pknhardinxveld.nl

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Maasstraat 1

debronhg.nl

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Peulenstraat 234
Nieuweweg 57

hghg.nl

Oud Gereformeerde Gemeente

Buitendams 384